ВІДДІЛ ОСВІТИ

Старосамбірської РДА

УВАГА! КОНКУРС!

Оголошення про проведення конкурсу фахівців комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр».

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення XXII (позачергової) сесії Старосамбірської районної ради VII cкликання від 10 липня 2018 року №401 «Про створення комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр»», відділ освіти Старосамбірської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр».

Повне найменування:

 – Комунальна установа Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр».

Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:

 – 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вулиця Шевченка14, (приміщення опорного загальноосвітнього навчального закладу – «Старосамбірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника Львівської області»).

Перелік посад:

вчитель-логопед,

практичний психолог,

вчитель-лікувальної фізкультури.

 Кваліфікаційні вимоги до фахівця ІРЦ:

- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю "Спеціальна освіта", "Корекційна освіта", "Дефектологія", "Психологія" та при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

  Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та термін їх подання:

Претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою)  до комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр», за адресою: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького, 40,  каб. 202.

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;       

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації. Останній день прийняття документів 14 вересня 2018 року.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

– конкурс проводитиметься  18 вересня 2018 року за адресою: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького, 40.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації .

Інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за телефоном: 0981250126  або за адресою: комунальна установа Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр»: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького, каб. 202. (контактна особа –Фурдичко Марія Іванівна).

 

Умови проведення конкурсу на

 посаду фахівців комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр»

 1. Конкурс на посаду фахівців комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр» проводиться з дотриманням принципів:

законності;

прозорості;

забезпечення рівного доступу;

недискримінації;

доброчесності;

надійності та відповідності методів оцінювання.

 1. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

    - публікація оголошення про проведення конкурсного відбору у щотижневому інформаційному видані «Голос Прикарпаття» та на офіційному сайті відділу освіти Старосамбірської райдержадміністрації не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору;

    - прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

    - попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

   -проведення іспиту та визначення його результатів;

  - проведення співбесіди та визначення її результатів;

  - визначення результатів конкурсного відбору;

  - оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

найменування і місцезнаходження Центру;

найменування посад та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 1. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.
 2. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

 1. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється відділом освіти Старосамбірської райдержадміністрації.
 2. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.
 3. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється уповноваженим органом управління.
 4. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
 5. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються уповноваженим органом управління.

про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

 

Проведення конкурсу

 1. Для проведення конкурсного відбору утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб.

До участі у роботі комісії можуть бути залучені представники громадськості.

 1. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше п’яти членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.
 2. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит фахівців ІРЦ проводиться за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки.

 1. Іспит складається з 25 тестових питань за напрямами. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20хвилин.
 2. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які дали правильну відповідь;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

 1. Члени Комісії визначають результати письмового тестування згідно з пунктом 16 рекомендацій.
 2. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 36 балів, допускаються до співбесіди.
 3. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

 1. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

 1. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (додаток 3).
 2. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.
 3. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами Комісії у зведеній відомостісередніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та тестування на знання законодавства.
 4. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу.
 5. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.
 6. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та відділу освіти Старосамбірської райдержадміністрації висновок щодо результатів конкурсного відбору.
 7. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності обласного інклюзивно-ресурсного центру департаменту освіти Львівської обласної державної адміністрації, не пізніше, ніж через три робочих дні з дати його отримання.
 8. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр» Львівської області призначає на посаду фахівця відповідно до вимог законодавства про працю.
 9. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

конкурсною комісією не визначено претендента.

 1. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

 

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду фахівця комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр» Львівської  області

 

            Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

            Порядок організаціїі інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

            Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня2017 р. № 545.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

http://www.president.gov.ua/ 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.