ВІДДІЛ ОСВІТИ

Старосамбірської РДА

Увага! Конкурс на заміщення вакантної посади!

 

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545, рішення  ХХІІІ (позачергової) сесії Старосамбірської районної ради VІІ скликання № 401 від 10.07.2018 «Про створення комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр»  Старосамбірська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр». 

 

Повне найменування установи:

– Комунальна установа Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр».

 

Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:

– 82000, Львівська обл.,  м. Старий Самбір, вулиця Шевченка 14, (приміщення опорного загальноосвітнього навчального закладу – «Старосамбірської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Героя України Богдана Сольчаника Львівської області»).

 

Найменування посади:

– Директор комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр».

 

Умови оплати праці:

– посада директора ІРЦ прирівнюється до посад педагогічних працівників. Директор ІРЦ призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три роки. Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

 

Кваліфікаційні вимоги до директора ІРЦ:

– вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:

Претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою)  до Старосамбірської районної ради, за адресою: 82000, Львівська обл., м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького, 40,  каб. 211.

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються протягом 25 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Старосамбірської районної ради. Останній день прийняття документів 13 серпня 2018 року.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

– конкурс проводитиметься  15 серпня 2018 року за адресою: 82000, Львівська обл., м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького, 40.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Старосамбірської районної ради.

Інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (03238) 21-4-62  або за адресою: Старосамбірська районна рада: 82000, Львівська обл., м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького, каб. 211. (контактна особа – Дохняк Юлія Романівна).

 

Умови проведення конкурсу на

 посаду директора комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр»

 

 1. Конкурс на посаду директора комунальної установи Старосамбірської районної ради «Старосамбірський районний інклюзивно-ресурсний центр» проводиться з дотриманням принципів:

законності;

прозорості;

забезпечення рівного доступу;

недискримінації;

доброчесності;

надійності та відповідності методів оцінювання.

 

 1. Конкурс проводиться поетапно:

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення переможця конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Старосамбірської районної ради, в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті відділу освіти Старосамбірської райдержадміністрації.

 

 1. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

найменування і місцезнаходження Центру;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 

 1. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

 1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

 

 1. Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється засновником – Старосамбірською районною радою.

 

 1. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

 

 1. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється засновником.

 

 1. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

 

 1. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

 

 1. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше чотирьох членів комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.
 2. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит може проводиться за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки;

знання основ управління діяльністю ІРЦ.

 1. Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 13 Положення. Загальний час для проведення іспиту становить 1 годину .
 2. Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему:

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

 1. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.
 2. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

 1. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді може використовуватись така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

 1. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.
 2. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.
 3. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами Комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства.
 4. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.
 5. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.
 6. Комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та Старосамбірській районній раді висновок щодо результатів конкурсного відбору.
 7. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку Комісії до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів департаменту освіти Львівської обласної державної адміністрації (далі - Структурний підрозділ), але не пізніше, ніж через три робочі дні з дати його отримання.
 8. Після отримання висновку засновник надсилає документи до Структурного підрозділу для погодження претендента на посаду директора Центру. У разі відсутності заперечень від інших претендентів, Структурний підрозділ упродовж 10 днів з моменту отримання висновку від засновника погоджує претендента.
 9. Після погодження кандидатури претендента, засновник укладає з ним контракт з дотриманням вимог законодавства про працю.
 10. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

 1. Якщо конкурсний відбір не відбувся, рекомендовано проведення повторного конкурсного відбору протягом одного місяця.
 2. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Старосамбірської районної ради не пізніше, ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора ІРЦ

 

            Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

            Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

            Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

            Положення про ІРЦ, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня           2017 р. № 545.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання  дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами

         Організаційно-правові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

http://www.president.gov.ua/ 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.